۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

انشا روز معلم

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

انشا روز معلم «انشا با موضوع معلم و مقام معلم»

در اینبخش ۱۰ انشا در مورد روز معلم و مقام معلم را جمع آوری کرده ایم. با توجه بـه این‌کـه نزدیک بـه روز ملی معلم هستیم انشا درمورد معلم و روز معلم یکی از موضوعاتی اسـت کـه می توانید بعنوان موضوع آزاد انتخاب کنید و اگر موضوع شـما مقام معلم اسـت، نگران نمره خود نباشید، مـا دراین پست بهترینها را برای شـما جمع آوری کرده ایم. انشا در مورد مقام معلم

هرکدام از انسان‌ها هر شغلی کـه داشته باشند، از مقام و منزلت خاصی برخوردار هستند. دراین میان شغلی هست کـه مقامش از همه ی مشاغل بالاتر اسـت چرا کـه شغل انبیا اسـت، بله! مقام معلم بسیار والا اسـت. معلم همان کسی هست کـه در روز اول مدرسه برای ماندن پیش آن گریه می کردیم ودر نهایت در روز آخر مدرسه برای جدایی ازآن نیز باز گریه میکنیم.

گریه روز اول برای ترسیدن و تنها ماندن پیش افراد ناشناس اسـت و گریه آخر برای جدایی از معلمی مهربان و دلسوز کـه بـه مـا علاقه بر آموزش و علم آموزش و ایثار و فداکاری و مهربانی و از خود گذشتگی داد. معلم کـه بـه مـا درس زندگی داد. زندگی‌ای کـه سراسر فراز و نشیب‌هایی دارد کـه تنها با یادگیری و آموزش و تجربه دیگران میتوان آنرا سپری کرد کـه معلم بهترین آموزش دهنده این موضوع اسـت.

معلم مادر دوم همه ی دانش آموزان اسـت. برای دانش‌آموزانی خود ناراحت می شود ودر کنار آن همراه آن ها خوشحال می شود. هم چنین کودکی با انها بازی می کند و هنگام مریضی آن ها برایشان مادری میکند و دلواپس و نگران آینده دانش آموزان یا معلم پرورش دهنده همان کودکی اسـت کـه در آینده نقشی مهم در جامعه ایفا میکند و بـه گونه‌ای آینده سازی مملکت خویش هست.

انشا درباره روز معلم (۱۰ انشا با موضوع معلم و مقام معلم)

معلم بـه دانش‌آموزان یاد می دهد کـه چگونه در زندگی فردی مفید باشند و با تلاش و کوشش باعث پیشرفت جامعه خود شوند. او دانش‌آموزان رابا دنیای بزرگ آشنا می کند و تاریخ گذشتگان رابه آن ها می‌آموزد تا ازآن درس عبرت بگیرند و آن ها رابا کوه‌ها و دریاها آشنا می‌سازد تا استقامت و عظمت را بیاموزند.

انسان‌ها در طول زندگی احتیاج بـه یک معلم و راهنما دارند تا شمع راهشان گردد و آن ها را از نادانی و جهل دور سازد. بهمین سبب معلم شغل انبیا بوده و شغلی مقدس اسـت و هرساله روز ۱۲ اردیبهشت رابه مناسبت روز معلم جشن میگیرند تا از معلم خود سپاسگزاری کنند. مـن نیز در احترام داشتن مقام معلم این روز رابه همه ی معلمان تبریک میگویم.

انشا ادبی در مورد روز معلم

درس معلم گر بود زمزمه محبتی

جمعه بـه مکتب آورد طفل گریزپای را

انشای امروز در مورد روز معلم و درباره موضوعی بسیار بااهمیت اسـت، چراکه روز معلم روزی برای قدردانی از یکی از انسان‌ های مهم زندگی مـا اسـت. معلم‌ها دقیقاً همان کسانی هستند کـه بادقت و مواظبت جوانه ذاتی انسان را می‌پرورانند و راه درست رابه او نشان میدهند و زمانی کـه وی را بـه درختی مقاوم تبدیل کردند، در مسیر اصلی خود رها میکنند تا بارور شود.

معلم‌ها سرشارند از حس عشق و محبت و صبر و استقامت. مانند مادری مهربان کودک را نوازش میکند، بـه او درس می دهد و وی را بزرگ میکند. معلم گاهی مانند پدری سخت گیر دانش‌آموز رابه جلو هل می دهد و گاهی وی را مورد سرزنش قرار میدهد و آنگاه کـه کودک بزرگ شد و پا گرفت و راه افتاد در گوشه‌ای می نشیند و اوج گرفتن وی را تماشا میکند.

معلم‌ها همان پیله‌ای هستند کـه بـه دور کرم ابریشم می‌پیچند و آنرا در قنداق خود ودر آغوش خود نگاه میداند، دقیقاً مانند سپری در مقابل سرما و گرما ودر مقابل سختی‌ها حفظ میکنند و آنگاه کرم کـه بال گرفت و بال‌های رنگارنگ خودرا گشود از پروانه جدا میشود و اوج گرفتن وی را نظاره میکند.

انشا درباره روز معلم (۱۰ انشا با موضوع معلم و مقام معلم)

معلم‌ها دل بسیار دریایی و بزرگی دارند، هر سال مجبورند تکه‌ای از وجود خودرا رها کنند و وی را بـه دیگری بسپارند، مگر اینطور نیست کـه معلم‌ها هر بار بـه هر دانش آموز قسمتی از وجود خودرا تقدیم می کنند، از خود بـه آن‌ها محبت و عشق، نوع دوستی، فداکاری و ایثار را ایثار میکند؟

ودر نهایت بعد از گذر سالها، زمانی کـه تمام وجود خودرا صرف کودکانش کرد و هربار بخشی از جوانی‌اش رابه آن ها بخشید و زمانی کـه آن‌ها را جوان و بزرگ ساخت و خودش پیر و چروکیده شد در حالی‌کـه همه ی کودکانش وی را ترک کرده اندو هر کدام بـه سمت زندگی خود رفته اند. آیا معلمی شغل انبیاء نیست؟ و این همه ی کـه گفتم گوشه‌ای از دلایل اهمیت روز معلم بودو هر دانش‌آموز باید روز معلم را ارج بنهد.

انشا تشکر و سپاس از معلم

دوست دارم امروز در انشایم بگویم کـه چقدر بـه دانستن نیازمندم و شـما تنها کسی هستید کـه می توانید دانایی رابه مـن هدیه دهید. کلاس بـه واسطه حضور شـما متبرک می شود… برترین طواف معلم سعی میان شاگرد و تخته سیاه اسـت و این طواف زیباترین لحظه‌های زندگیتان را می سازد. محراب شـما کلاس درس اسـت آنجا که معبدیست راستین برای رسیدن بـه افق‌های دور خدایی شدن.

معلم ای کـه نفس‌های شـما زندگی‌ام را طراوت می‌بخشد و ساحل نگاهتان دلم را آرامش، حرفهایتان چون جواهر بر صندوقچه ذهنم بـه یادگار میماند و پرنده ذهنت ان نامه‌رسان عشق و محبت اسـت. ای کـه صفای روح هستید و صبوریتان بـه قامت سرو، دل تان بـه صافی آینه و دستانتان یاری‌گر راه‌های دشوار زندگی‌ام اسـت.

با چشمانم می بینم کـه چون شمع می‌سوزید و با گوش‌هایم میشنوم کـه صدایتان آرام آرام رسم دوستی را در گوشم زمزمه میکند، با قلبم حس میکنم کـه تپش ثانیه‌ها را آرام کرده اید، کـه با گچ و تخته روزهای درس را برایم خاطره‌ای جاودانه می کنید. ای کـه با خنده‌هایتان کوله باری از غم را از دوشم بر می‌دارید، ای پنجره رو بـه دریای مـن، مـن با دروس شـما با راز موفقیت آشنامی‌شوم.